यस ब्लगमा रहेका सबै सामाग्रीहरूको निम्ति बाइबलका पदहरू जीवन-मार्ग प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टि.बि.एस नेपाली पवित्र बाइबलबाट प्रयोग गरिएको हुँदा पाठकहरूले पनि अलमल नहुनको निम्ति सोही बाइबललाई प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ।

All KJV Bible verses reference tagger supports on every verses of all English articles on this blog.

यूट्यूव च्यानल

हाम्रो यूट्यूव च्यनल "अझै एकपल्ट"मा स्वागत छ! यस च्यानलमा तपाईंले परमेश्वरको वचन भिडियो र अडियोमा पाउन सक्नुहुनेछ। निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गरेर पनि तपाईं हाम्रो च्यानलमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।


च्यानलको परिचय


इ्स्राएल: परमेश्‍वरको मिशिनेरी जाति