यस ब्लगमा रहेका सबै सामाग्रीहरूको निम्ति बाइबलका पदहरू जीवन-मार्ग प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टि.बि.एस नेपाली पवित्र बाइबलबाट प्रयोग गरिएको हुँदा पाठकहरूले पनि अलमल नहुनको निम्ति सोही बाइबललाई प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ।

All KJV Bible verses reference tagger supports on every verses of all English articles on this blog.

प्रकाशित पुस्तकहरू

विश्वासका निम्ति यत्नपूर्वक संघर्ष

याँ नियममा त्यहाँ सत्ताइसवटा पुस्तकहरू छन्। पहिलो चारवटा पुस्तकहरू सुसमाचारको लिखित तथ्यहरू हुन् – मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्नाको अनुसार सुसमाचारसुसमाचारको लिखित तथ्यहरूपछि हामी प्रेरितको पुस्तकमा आइपुग्छौं, जसलार्इ कहिलेकाहीँ प्रेरितहरूका कामहरू भनेर पनि जानिन्छ। प्रेरितको पुस्तकले पवित्र आत्माको व्यक्तित्वद्वारा प्रेरितहरू र थुमालार्इ पछ्याउने अरूहरूमा काम गराइले ख्रीष्टको निरन्तरतालार्इ देखाउँदछ।

यदि हामीले प्रेरितको पुस्तकलार्इ मण्डली युगको शुरुवात र प्रेरितहरूलार्इ उनीहरूभित्र वास गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा सामर्थ्य दिइएर उनीहरूले गरेका कामहरूको पुस्तक भनी हेर्दछौं भने, यहूदाको पुस्तकलार्इ हामी यस्तो एउटा पुस्तकको रूपमा हेरौं जुन पुस्तकले मण्डली युगको अन्त्य र ती सत्यत्यागीहरू, जोचाहिँ दुष्टद्वारा निर्देशित छ, प्रकट गरिएको सत्यबाट फर्कने, तरै पनि विश्‍वासको रूपलार्इ धारण गर्नेहरूका कामको बारेमा देखाउँदछ। यस यहूदाको पुस्तक आफैले प्रेरितहरूका कामहरूसँग सरोकार राख्दछ।

लेखक: पा. क्लेरेन्स सेक्सटन, टेम्पल ब्याप्टिष्ट चर्च, टेनेसी, यूसए
मुल्य ने. रू.९५/- (पाना संख्या ९०, रंगिन कभर)

थप पढ्नको निम्ति पुस्तक खरिद गर्न निम्न सम्पर्क माध्यमलाई प्रयोग गर्नुहोस्:
बिजय प्रधान, ९८१३-२३०१०२ वा इ-मेल:brjlpradhan@gmail.com


o-o-o-o-o-o

ख्रीष्टियान चेलापन तालिम पुस्तक

ख्रीष्टियान चेलापन तालिम पुस्तक ख्रीष्टमा एउटा नयाँ चेलाको निम्ति ज्यादै उपयोगि पुस्तक हो। यो पुस्तक विभिन्न २६ विषयहरूमा परमेश्वरको वचनमा आधारित रहेर तयार पारिएको छ। ख्रीष्टियान जीवनमा सिक्नैपर्ने अति आवश्यक विषयहरू यस पुस्तकमा समेटिएको छ।

मौलिक रूपमा यो पुस्तक अंग्रेजीमा लेखिएको हो। तर हाल यो नेपालीमा पनि उपल्बध भै-सकेको छ। मण्डलीमा अध्ययन, बाइबल तालिम तथा व्यक्तिगत र पारिवारीक अध्ययनको निम्ति यो पुस्तक ज्यादै उपयोगी छ।
लेखक: स्याम एलेस्टोक, भ्याली फोरेज ब्याप्टिष्ट चर्च, यूसए
मुल्य ने. रू.५५०/- (रंगिन कभर)

पुस्तक खरिद गर्न निम्न सम्पर्क माध्यमलाई प्रयोग गर्नुहोस्:
बिजय प्रधान, ९८१३-२३०१०२ वा इ-मेल:brjlpradhan@gmail.com


o-o-o-o-o-o

ईश्वरीय योजनाद्वारा विवाहपरमेश्वरले विवाहको प्रथाको शुरुवात गर्नु हुँदै, पहिले पुरूष र स्त्रीलाई पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा एकै बनाउनुभयो। पहिलो विवाह समारोहको दृश्य हामी उत्पत्ति दुई अध्यायमा पाउँदछौं।

बाइबलले उत्पत्ति २:१८-२४ मा भन्दछ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो: "आदम एक्लो रहनु असल होइन; तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउनेछु।"
लेखक: पा. क्लेरेन्स सेक्सटन, टेम्पल ब्याप्टिष्ट चर्च, टेनेसी, यूसए
मुल्य ने. रू.५५/- (रंगिन कभर)

पुस्तक खरिद गर्न निम्न सम्पर्क माध्यमलाई प्रयोग गर्नुहोस्:

बिजय प्रधान, ९८१३-२३०१०२ वा इ-मेल:brjlpradhan@gmail.com